კორპორატიული განყოფილება
კორპორატიული განყოფილება

მიფასის პროფესიონალ ინსტალატორთა  ჯგუფს 1998 წლიდან

საქართველოს ყველა ქალაქსა თუ რაიონულ ცენტრში განხორციელებული აქვს 
მრავალი პროექტი: საკონფერენციო დარბაზებში გახმოვანებისა და სათარჯიმანო 
სისტემების მოწყობა; დისკო კლუბების გახმოვანება - განათება;

ცირკის, დრამატული თეატრებისა  და კინო-თეატრების გახმოვანება-განათება;    
ეკლესია-მონასტრების გახმოვანება-განათება;

საკონცერტო დარბაზების  მუსიკალური ინსტრუმენტებით, ასევე ხმისა და განათების სისტემებით აღჭურვა. შადრევნების გახმოვანება;
რესტორნების, ბარების, კაფეების ფონური გახმოვანება და სცენის ან საცეკვავო 
მოედნის, ხმისა და განათების აპარატურით აღჭურვა.
მუსიკალური სასწავლებლების, სიმფონიური ორკესტრის, ხმის ჩამწერი და ვიდეო  
სტუდიების მუსიკალური ინსტრუმენტებითა და სპეც-აპარატურით უზრუნველყოფა.
რადიო სადგურების  სრული აღჭურვა.ბეჭდვა

Mifasi-ფოტოგალერეა

ყველა უფლება დაცულია 2015